วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดสวนถาด


           1. พลั่วมือสำหรับตักดิน เครื่องปลูกหญ้าหรือวัสดุอื่นๆ
              
2. พลั่วเล็กๆ ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ อาจจะดัดแปลงมา
  จากช้อนก็ได้
             
 3. กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีหลายขนาดให้เลือกตามความ
                   เหมาะสม
 
4. กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้
                              
5. กรรไกรตัดกระดาษหรือแผ่นพลาสติก 
                              
6. มีดคมๆหรือคัทเตอร์ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
                              
7. คีมตัดลวดหรือคีมปากจิ้งจก
                              
 8. ปากคีบสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งหรือต้นไม้เล็กๆ
                              
9. ลวดขนาดต่างๆ สำหรับดามต้นไม้ ช่อดอกกล้วยไม้
  หรือยึดต้นไม้กับหูกระเช้า ฯลฯ ( ควรเป็นลวดที่หุ้มพลาสติกสีน้ำตาล เขียว หรือพันด้วยเทปพันดอกไม้
เพื่อไม่ให้สีโดดออกมาจากต้นไม้และภาชนะ)
10. เทปพันก้านดอกไม้ (floral tape) สีเขียว หรือสี น้ำตาล  
11. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ (ใช้ถุงที่ค่อน
   ข้างหนา หรือแผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ)
                              
12. เลื่อยมือเล็กๆสำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ 
   ขอนไม้ภาชนะสาน
                              
13. ขวดฉีดน้ำเพื่อไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาด
   ตลอดจนใช้รดน้ำให้ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้เล็ก ๆ
    กล้วยไม้ฯลฯ
                              
14. ของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิก            
                              
15. กาวใส กาวลาเท็กซ์ หรือกาวแทง (ซึ่งต้องใช้กับปืนยิงกาว)เพื่อใช้ติดของตกแต่งต่างๆ
กับภาชนะและสิ่งอื่น 
                      
     16. เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก
             
    17. แป้นหมุน เพื่อสะดวกในการสำรวจดูมุมมองเวลาจัด 
       ช่วยผ่อนแรงการยกถาดหรือกระเช้าหมุนไปมา แต่จะ
       ไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้จัดเอง นอกจากนี้ 
       ได้แก่ พวกดินปลูก เครื่องปลูก กรวดหิน  
                   วัสดุปิดผิว ดิน ภาชนะพันธุ์ไม้ ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญในการ  
                   จัดสวนถาด   

 หมายเหตุ ลวดพันก้านแล้วหรือหุ้มด้วยกระดาษย่น ตลอดจนเทปพันก้าน หาซื้อได้ตามร้านเครื่อง  เขียนหรือร้านขายอุปกรณ์การฝีมือทั่วไป 

อ้างอิง
http://www.triamudomsouth.ac.th/07_g/h%2040247/garden_006_2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น